Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018
Nguồn: Pháp Chế PV11
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự (3/10/2017)
Luật đường sắt (3/10/2017)
Công văn Số 301/TANDTC-PC V/v áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 (3/10/2017)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (3/10/2017)
Luật chuyển giao công nghệ (3/10/2017)
Luật trưng cấu ý dân (3/10/2017)
Luật trợ giúp pháp lý (3/10/2017)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều (3/10/2017)
Nghị Quyết ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự (3/10/2017)
Chỉ thị về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân (3/10/2017)
Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân (3/10/2017)
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (3/10/2017)
Luật Kế Toán (3/10/2017)
Luật quản lý, sử dụng tài sản công (3/10/2017)
Luật du lịch (3/10/2017)
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An