Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
Nghị quyết quy định một số điểm thi hành hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
, , ,
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
Nghị quyết hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (14/3/2014)
Chỉ thị của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (14/3/2014)
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (6/1/2014)
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (6/1/2014)
Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và môi trường (6/1/2014)
Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ (6/1/2014)
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ quy định về hình thức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc (6/1/2014)
Nghị định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (6/1/2014)
Luật phòng chống khủng bố (6/1/2014)
Hướng dẫn xử lý tang vật vi phạm hành chính bị bắt giữ (6/1/2014)
Quyết định V/v thành lập Ban điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định giai đoạn 2012-2015 (30/10/2013)
Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 Về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Nam Định (30/10/2013)
Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 16/10/2013 Triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (30/10/2013)
Quyết định V/v Công bố văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành (20/3/2013)
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2013 (20/3/2013)
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An