Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Nguồn: Pháp Chế PV11
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
Nghị Quyết ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự (3/10/2017)
Chỉ thị về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân (3/10/2017)
Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân (3/10/2017)
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (3/10/2017)
Luật Kế Toán (3/10/2017)
Luật quản lý, sử dụng tài sản công (3/10/2017)
Luật du lịch (3/10/2017)
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (3/10/2017)
Luật cảnh vệ (3/10/2017)
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (3/10/2017)
Thông tư ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng BPXLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn, BPXLHC quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ  (16/11/2016)
Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (16/11/2016)
Nghị định uy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (16/11/2016)
TTLT quy định QL và SD kinh phí thực hiện chế độ áp dụng BPXLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại TT chữa bệnh - GD - LĐXH và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng (16/11/2016)
Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (16/11/2016)
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An