Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
Công văn số 1362/TTg-PL của Thủ tướng Chính Phủ về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Nguồn: Pháp Chế PV11
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (3/10/2017)
Nghị Quyết về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (3/10/2017)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (3/10/2017)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018  (3/10/2017)
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự (3/10/2017)
Luật đường sắt (3/10/2017)
Công văn Số 301/TANDTC-PC V/v áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 (3/10/2017)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (3/10/2017)
Luật chuyển giao công nghệ (3/10/2017)
Luật trưng cấu ý dân (3/10/2017)
Luật trợ giúp pháp lý (3/10/2017)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều (3/10/2017)
Nghị Quyết ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự (3/10/2017)
Chỉ thị về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân (3/10/2017)
Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân (3/10/2017)
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An