Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Văn bản PL Bản in  |  Gửi thư
Chuyên đề những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong chương các tội xâm phạm sở hữu và chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
Nguồn: Pháp Chế PV11
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
Chuyên đề những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người và chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng (12/12/2017)
Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật hình sự (12/12/2017)
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự (12/12/2017)
Bộ Luật Hình sự (12/12/2017)
Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất... (12/12/2017)
Nghị quyết về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an (12/12/2017)
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật cảnh vệ (12/12/2017)
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (12/12/2017)
Nghị định quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam (12/12/2017)
Luật cảnh vệ (12/12/2017)
Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân (12/12/2017)
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (12/12/2017)
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (12/12/2017)
Luật trợ giúp pháp lý (12/12/2017)
Luật quản lý, sử dụng tài sản công (12/12/2017)
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An