Sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Công an trình bày Báo cáo nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự; Báo cáo một số nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự và Đề án tạm tha có điều kiện trong thi hành án phạt tù, các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận và cho ý kiến về các dự luật và đề án trên.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong Báo cáo một số nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự; Báo cáo một số nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự; Đề án tạm tha có điều kiện trong thi hành án phạt tù.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN .

Về Đề án “Giảm quy định hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và hạn chế việc áp dụng hình phạt tử hình”, các ý kiến cho rằng các đề xuất trong đề án được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, có cơ sở khoa học và thực tiễn, phù hợp với chủ trương đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số ít loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đảm bảo nguyên tắc nhân đạo của luật hình sự; đề cao quyền con người, trong đó có quyền sống được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Liên quan đến những nội dung cơ bản đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã cho ý kiến cụ thể về: quyền của bị can đọc, ghi chép tài liệu trong hồ sơ vụ án; quyền yêu cầu giám định của bị can, bị cáo, người bào chữa; việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa... 

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Khi xây dựng các dự án luật, đề án phải quán triệt đủ và đúng Hiến pháp 2013 cùng các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân… Đặc biệt, phải lưu ý đến tính hội nhập của các đạo luật trong tình hình mới hiện nay.

Nguyễn Hương