Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Tuyên truyền pháp luật Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Nâng cao chất lượng giám sát việc thực thi pháp luật

Từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh khoá XVII đến nay, Ban Pháp chế đã bám sát chương trình hoạt động của HĐND tỉnh, lựa chọn những vấn đề nổi cộm từ thực tế cuộc sống trong lĩnh vực thực thi pháp luật, được đông đảo cử tri quan tâm để triển khai thực hiện việc giám sát trước mỗi kỳ họp, đồng thời chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giám sát mang lại hiệu quả cao.

Thường trực HĐND và Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại xã Yên Xá (Ý Yên).
Thường trực HĐND và Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại xã Yên Xá (Ý Yên).

Trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đều tham gia cùng Thường trực HĐND tiến hành giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; việc chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của TAND, Viện KSND tỉnh và các cơ quan thực thi pháp luật; thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng chính quyền và báo cáo của các ngành trong khối nội chính. Tại kỳ họp thứ 6, trên cơ sở kết quả giám sát và thẩm tra các báo cáo, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chỉ ra những vấn đề tồn tại và kiến nghị những giải pháp khắc phục trong việc thực thi pháp luật như: UBND các cấp và các ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Củng cố bộ máy chính quyền, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật. Xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, đầu tư kinh phí để từng bước trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện cho lực lượng thi hành công vụ trong hoạt động trấn áp tội phạm. Công an tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm về tham nhũng, ma túy; ngăn chặn, triệt phá kịp thời các ổ nhóm hoạt động có tính chất côn đồ, manh động. Các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định pháp luật. Các cơ quan thi hành án (THA) dân sự và Viện KSND tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, kiểm sát, đẩy mạnh công tác THA để từng bước giảm án tồn đọng; tổ chức thi hành những quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định. UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc Nghị định 60 và 61 của Chính phủ quy định việc THA phạt tù cho hưởng án treo, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc quản lý, giúp đỡ, giáo dục những người đang chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ cải tạo tốt và giúp những đối tượng nghiện ma túy, những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng… Báo cáo của Ban Pháp chế tại kỳ họp đã phản ánh kịp thời, đúng tâm tư nguyện vọng của cử tri, cung cấp nhiều thông tin cho các đại biểu HĐND tỉnh làm cơ sở để thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết trong mỗi kỳ họp HĐND tỉnh.

Cùng với việc tham gia giám sát thường xuyên và giám sát thông qua thẩm định báo cáo của UBND tỉnh và các ngành trong khối Nội chính, Ban Pháp chế căn cứ kế hoạch chương trình giám sát của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp cuối năm, trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tiến hành giám sát theo chuyên đề. Ban Pháp chế đã lựa chọn những nội dung cần tập trung giám sát, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm, có nhiều bức xúc mà cử tri và dư luận quan tâm trong việc thực thi pháp luật. Năm 2013, Ban Pháp chế đã tiến hành giám sát 2 chuyên đề về “Việc triển khai, thực hiện pháp luật về viên chức” và “Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường”. Trong quá trình giám sát, Ban Pháp chế đã đưa ra nhiều kiến nghị xác đáng và yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giám sát có biện pháp khắc phục kịp thời. Khi giám sát chuyên đề “Việc triển khai, thực hiện pháp luật về viên chức”, Ban Pháp chế đã chỉ ra những hạn chế trong việc thực thi pháp luật về viên chức trên địa bàn tỉnh như: Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng viên chức ở một số sở, ngành và UBND cấp huyện chưa chặt chẽ. Một số đơn vị còn chỉ tiêu biên chế nhưng không xây dựng kế hoạch tuyển dụng, một số đơn vị thông báo tuyển dụng chưa công khai rộng rãi. Trong khi một số ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập lại ký hợp đồng lao động vượt chỉ tiêu biên chế của đơn vị. Việc bố trí viên chức ở một số đơn vị chưa hợp lý, chưa đảm bảo cân đối, đặc biệt là đội ngũ giáo viên thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý; còn tình trạng thừa giáo viên ở những trường phổ thông khu vực đô thị, cận đô thị nhưng lại thiếu giáo viên ở những trường xa trung tâm. Công tác quản lý, đánh giá, xử lý viên chức yếu kém ở một số đơn vị chưa kiên quyết… Từ những tồn tại trên, Ban Pháp chế đã trực tiếp tham gia ý kiến, gợi ý những biện pháp tháo gỡ khó khăn và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đưa ra giải pháp khắc phục. Khi giám sát chuyên đề “Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về BVMT” tại 3 huyện và 5 sở, ngành, Ban Pháp chế đã chỉ ra những tồn tại trong công tác BVMT của các địa phương, đơn vị. Trong đó, công tác quản lý và xử lý vi phạm của các địa phương và các ngành chức năng về BVMT tại các làng nghề chưa được thực hiện nghiêm túc; một số dự án đầu tư về BVMT tại các làng nghề chưa đưa vào khai thác sử dụng, gây tình trạng lãng phí; chấn chỉnh tình trạng quản lý thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng tại các địa phương; khắc phục tình trạng ô nhiễm làng nghề và việc thu gom rác thải sinh hoạt; công tác phối hợp giữa Sở TN và MT với các ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về BVMT chưa chặt chẽ… Ban Pháp chế cũng chỉ ra những biện pháp đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về BVMT tại các địa phương, đơn vị như: Thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những tồn tại trong quản lý đất đai; giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực TN, MT; từng bước khắc phục những vi phạm tồn tại trước đây về BVMT và kiên quyết ngăn chặn những vi phạm về BVMT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân tích cực tham gia công tác BVMT. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về BVMT. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Pháp chế đã tiến hành hơn 50 cuộc giám sát việc thực thi pháp luật.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã kịp thời nhắc nhở, góp ý kiến để các ngành chức năng điều chỉnh, bổ sung hoạt động đúng quy định của pháp luật. Nhiều ý kiến đề nghị, kiến nghị của Ban Pháp chế đã được các ban, ngành tiếp thu, khắc phục, tạo chuyển biến mới sau các cuộc kiểm tra, giám sát./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

(Nguồn: baonamdinh.com.vn )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Qua 2 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm
Xúc phạm danh dự của nhà báo sẽ bị phạt tiền
Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thuỷ nội địa
HỎI VÀ ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ VẤN ĐỀ: Quần chúng nhân dân đánh bị thương, đánh chết trộm và huỷ hoại tài sản của người phạm tội.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý
Chương trình Tết vì người nghèo cho bà con nhân dân tại xã Nam Lợi, huyện Nam Trực và xã Xuân Châu huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định
Phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Thận- Trưởng phòng CSQLHC về TTXH, Công an tỉnh Nam Định
Cuộc gặp gỡ dang dở sau song sắt
Đặc biệt nguy hiểm khi vượt đèn đỏ
Thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh.
Phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong bắt giữ các đối tượng phạm tội hình sự bị bắt quả tang
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
TÀI LIỆU TẬP HUẤN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015
Một số nội dung cơ bản của nghị định số 111/2013/NĐ-CP
TÀI LIỆU TẬP HUẤN LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015
TÀI LIỆU TẬP HUẤN LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM NĂM 2015
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung: Điều 115 – BLHS năm 1999 về Tội giao cấu với trẻ em
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
HỎI VÀ ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ VẤN ĐỀ: Quần chúng nhân dân đánh bị thương, đánh chết trộm và huỷ hoại tài sản của người phạm tội.
Phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Thận- Trưởng phòng CSQLHC về TTXH, Công an tỉnh Nam Định
Đặc biệt nguy hiểm khi vượt đèn đỏ
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An