Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Trong tỉnh Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Những năm qua, tỉnh ta đã tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông huyết mạch, các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị mới và các công trình, kết cấu hạ tầng NTM, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, do nhận thức về chính sách pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế và chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng liên quan đến người sử dụng đất còn nhiều bất cập, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị chưa triệt để nên đã nảy sinh tình trạng khiếu nại, tố cáo (KNTC) kéo dài, vượt cấp. Một số trường hợp đơn thư KNTC đã được các cấp xem xét giải quyết nhưng vẫn cố tình khiếu kiện kéo dài.

Cán bộ Thanh tra huyện Trực Ninh trao đổi nghiệp vụ công tác giải quyết đơn thư KNTC.
Cán bộ Thanh tra huyện Trực Ninh trao đổi nghiệp vụ công tác giải quyết đơn thư KNTC.

Để giải quyết tốt các vụ việc KNTC, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tiếp công dân, gắn tiếp công dân với hướng dẫn giải thích pháp luật; giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về KNTC; chú trọng phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC. Mới đây nhất, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 28-11-2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Trong đó quy định rõ trách nhiệm phối hợp của Ban tiếp công dân của tỉnh với các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân. UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp, thủ trưởng các ngành phải thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, giải quyết khẩn trương, dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền mới phát sinh. Trong quá trình giải quyết, phải tuân thủ đầy đủ quy trình giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật về KNTC; áp dụng các văn bản giải quyết phải chính xác theo đúng thời điểm xảy ra vụ việc. Thực hiện công khai, khách quan dân chủ trong giải quyết đơn thư KNTC; trước khi có kết luận, quyết định giải quyết, lãnh đạo các địa phương, đơn vị phải trực tiếp chủ trì đối thoại, gặp gỡ các bên có liên quan để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở TN và MT trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, tranh chấp đất đai cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn thư KNTC. UBND tỉnh giao Sở TN và MT, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh có quy định hướng dẫn đối với một số trường hợp cá biệt trong việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý trước đây hiện nay không thể thực hiện được. Thời gian qua, Thanh tra tỉnh đã tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, xem xét, giải quyết các vụ việc KNTC liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án như: vụ việc ông Đoàn Khắc Thuận ở xã Điền Xá (Nam Trực), vụ việc ông Trần Văn Thắng ở xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc), vụ việc ông Nguyễn Văn Tiêu ở xã Nam Tiến (Nam Trực), vụ việc tranh chấp và khai thác đá tại Mỏm Sếu núi Phương Nhi ở xã Yên Lợi (Ý Yên), vụ việc bà Vũ Thị Hoàn ở xã Giao Tiến (Giao Thủy), vụ việc ông Bùi Văn Minh ở xã Nghĩa Đồng (Nghĩa Hưng). Năm 2014, Thanh tra tỉnh đã phối hợp cùng với các ngành trong tỉnh giải quyết xong 3 vụ việc thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh cũng tham mưu với chính quyền các cấp và chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát, tổng hợp, thống kê các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình, ngành mình theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Qua rà soát, toàn tỉnh có 9 vụ việc được xác định là phức tạp, tồn đọng kéo dài cần tập trung giải quyết. Ban TVTU đã thành lập tổ công tác giúp Huyện ủy Ý Yên chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp. Thanh tra tỉnh đã thành lập tổ công tác rà soát các vụ việc, tham gia tổ chức đối thoại tại các xã theo quy trình hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Nhờ đó, trong 9 vụ việc tồn đọng kéo dài, đến nay đã giải quyết xong 4 vụ việc, còn 5 vụ việc đang tiến hành các biện pháp giải quyết. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện và các sở, ngành tăng cường công tác đối thoại, giải trình các đề nghị của công dân, từ đó giúp công dân hiểu về chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, hạn chế việc lợi dụng hiệu ứng đám đông gây mất an ninh trật tự. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp trong việc thực hiện pháp luật về KNTC; xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết đơn thư KNTC của công dân trên địa bàn. Trong năm 2014, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 20 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tại 83 lượt cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật KNTC. Qua thanh tra đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, chấp hành nghiêm việc tổ chức tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận, quản lý và phân loại đơn thư để thuận tiện theo dõi, xử lý; tăng cường phổ biến pháp luật về KNTC; tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền…

Năm 2014, các cơ quan hành chính các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 1.817 đơn thư (257 đơn khiếu nại, 236 đơn tố cáo, 1.324 đơn kiến nghị, đề nghị khác); trong đó có 157 vụ việc thuộc thẩm quyền, đến nay đã giải quyết được 115 vụ việc, đạt 73%. Năm 2015, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, vì vậy tình hình KNTC của công dân có thể có xu hướng tăng lên và phức tạp hơn. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC và chủ động, kịp thời giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội. Các ngành, các địa phương cần tập trung chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh KNTC như: quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư, xây dựng... và công khai, minh bạch quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật nhằm hạn chế phát sinh KNTC. Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở để hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp của công dân. Tạo điều kiện để các đoàn thể, quần chúng tham gia giải quyết đơn thư khiếu tố của công dân, cũng như tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền KNTC và quyền giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước; qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

(Nguồn: http://baonamdinh.com.vn/ )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
UBND tỉnh khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các sở, ban, ngành và các huyện, Thành phố Nam Định
Nghị quyết về việc phê chuẩn Quy định về giá các loại đất giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu nhân Lễ Giáng sinh
LLVT Thành phố Nam Định, điểm sáng phong trào thi đua quyết thắng
Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Một số hình ảnh các VĐV đoàn Nam Định giành thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014
Phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hồng Hà
Khởi tranh môn Võ cổ truyền
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
Thành phố Nam Định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Tư pháp
Khởi tranh môn Boxing, Bóng chuyền
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 họp chuẩn bị Lễ khai mạc Đại hội
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Nghĩa Hưng về triển khai dự án Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông
Thông báo Hội nghị lần thứ 29 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII
Khai mạc, thi đấu môn Thể dục Thể hình và Fitness
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị thi đua
Thông tri về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015)
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động và bổ nhiệm cán bộ
Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2015
Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng
Trang trọng tổ chức Lễ rước kiệu Ngọc Lộ
Thành phố Nam Định thành đô thị loại I
Công an Nam Ðịnh hết lòng vì dân
Phong trào xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An