Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Trong tỉnh Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo bền vững
Chiều 22-4-2013, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện các chính sách và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2 năm 2011-2012; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giảm nghèo năm 2013 và định hướng đến năm 2015. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về giảm nghèo bền vững chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định có các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ giảm nghèo bền vững tỉnh và các thành viên BCĐ giảm nghèo bền vững của tỉnh.
Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu Nam Định. Ảnh: Việt Thắng


Thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19-5-2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tổng vốn bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong 2 năm 2011-2012 là 9.349 tỷ đồng, với các chính sách hỗ trợ người nghèo như: hỗ trợ khám chữa bệnh; hỗ trợ học sinh nghèo về GD-ĐT; hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ tiền điện; chính sách tín dụng ưu đãi... Qua đó đã đầu tư trên 1.000 công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn ven biển, hải đảo; trên 5.000 công trình hạ tầng thiết yếu tại các vùng đặc biệt khó khăn ở miền núi và giúp hơn 12.000 hộ nghèo tham gia vào các mô hình giảm nghèo; tạo việc làm cho 25% lao động nông thôn. Từ mô hình giảm nghèo, khoảng 20-30% số hộ đã thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn gần 11,7% năm 2011 và gần 9,6% năm 2012. Tuy nhiên, theo đánh giá của hội nghị, kết quả giảm nghèo chưa bền vững; chênh lệch giàu, nghèo chưa được thu hẹp. Ở một số nơi, tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm trên 50%; cá biệt có nơi chiếm đến hơn 70%. Mặt khác, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo còn dàn trải, chồng chéo khiến hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân là mức đầu tư còn thấp so với nhu cầu; việc phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương chưa thường xuyên; việc chỉ đạo tổ chức thực hiện tại các địa phương chưa cụ thể, thiếu sâu sát.

Phương hướng, nhiệm vụ giảm nghèo năm 2013, hội nghị đề ra mục tiêu: đến cuối năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%, xuống còn 7,6%. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ này chỉ còn dưới 5% theo chuẩn nghèo hiện hành. Nguồn vốn bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2013 là trên 5.000 tỷ đồng. Các giải pháp chủ yếu được chỉ đạo để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình là rà soát, đánh giá lại toàn bộ các chính sách nhằm thu gọn đầu mối quản lý; giảm dần các chính sách hỗ trợ mang tính trợ cấp, tăng các chính sách khuyến khích sự chủ động vươn lên của người nghèo; bổ sung chính sách đặc thù với các hộ nghèo dân tộc thiểu số. Ngoài việc tổ chức thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp trên địa bàn, các địa phương cần huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng và các doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả và bền vững các mục tiêu đã đề ra.

Theo kết quả điều tra năm 2010, tỉnh ta có 54.645 hộ nghèo, chiếm 9,95%; 42.602 hộ cận nghèo, chiếm 7,76%. Thực hiện các chính sách giảm nghèo trong 2 năm qua, toàn tỉnh có 20.655 lượt hộ nghèo được vay vốn, tổng vốn cho vay là 343 tỷ 361 triệu đồng và 18.891 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn 532 tỷ 619 triệu đồng; 2.017 lao động thuộc hộ nghèo được hỗ trợ dạy nghề, tổng kinh phí là 2 tỷ 300,8 triệu đồng. Thông qua chương trình khuyến nông, có 34.914 lượt hộ nghèo được tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn và xây dựng mô hình trình diễn với tổng kinh phí 1 tỷ 525 triệu đồng. Đối với chính sách hỗ trợ GD-ĐT, toàn tỉnh đã thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 151.485 lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo với tổng kinh phí 87 tỷ 748 triệu đồng. Cấp 252.686 thẻ BHYT cho người nghèo với tổng kinh phí là 72 tỷ 322 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh được quan tâm, trong đó từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” trong 2 năm qua đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho 597 hộ nghèo với tổng kinh phí là 8 tỷ 556,74 triệu đồng; đối với nguồn quỹ hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 167/QĐ-TTg, trong 2 năm qua, toàn tỉnh có 3.122 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà ở với tổng kinh phí là 22 tỷ 478,4 triệu đồng. Từ sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh ta giảm dần qua các năm: năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,3%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 7,43%; năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,72%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,32%.

Sau khi nghe đại diện các bộ, ngành, các địa phương phát biểu ý kiến, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu kết luận hội nghị, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong công tác giảm nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc. Đồng chí nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, là một trong những nội dung quan trọng thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, các bộ, ngành cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách giảm nghèo theo hướng mở rộng đối tượng, hỗ trợ gắn với phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tái nghèo. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, cụ thể hóa các chỉ tiêu và đưa vào tiêu chí thi đua hằng năm. Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, nhân rộng các điển hình, mô hình hiệu quả trong công tác giảm nghèo, đồng thời giúp người nghèo nhận thức rõ công tác giảm nghèo là của bản thân họ, cần chủ động phấn đấu vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Cùng với các chính sách quan trọng của Nhà nước, các ngành, các địa phương cần huy động các nguồn lực và cả cộng đồng chung tay, góp sức hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững./.

Minh Tân
(Nguồn: Vu Mai 1 )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2013 giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh
Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao về thăm và làm việc tại tỉnh ta
UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch Cúm A(H7N9) trên người và tăng cường ngăn chặn kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự giao ban các cơ quan Khối Dân vận
Thành ủy Nam Định tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về ”Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND năm 2013 (khu vực III)
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên một chiến sỹ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ
Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2013 và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 họp triển khai kế hoạch công tác
Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm việc tại tỉnh ta
Cần có giải pháp xử lý khi địa điểm chôn lấp rác thải Thành phố Nam Định sắp lấp đầy
UBND tỉnh triển khai kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2013
Nam Định: Thu giữ hơn hai nghìn mũ bảo hiểm kém chất lượng
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2013)
Phong trào nhân đạo từ thiện ở Nam Trực
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị thi đua
Thông tri về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015)
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động và bổ nhiệm cán bộ
Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2015
Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng
Trang trọng tổ chức Lễ rước kiệu Ngọc Lộ
Thành phố Nam Định thành đô thị loại I
Công an Nam Ðịnh hết lòng vì dân
Phong trào xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An