Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Trong tỉnh Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Ý Yên

Chiều ngày 25-9-2018, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Ý Yên về tiến độ xây dựng NTM; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Chương trình xây dựng NTM được huyện Ý Yên xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2016-2020. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện đã có 31/31 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Kết quả thực hiện tiêu chí huyện NTM, huyện Ý Yên mới đạt 7/9 tiêu chí; 2 tiêu chí chưa đạt là môi trường và an ninh trật tự. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 9 tháng đầu năm 2018, huyện Ý Yên đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân với tổng diện tích là 15.345ha. Trong đó, diện tích lúa là 12.955ha; diện tích trồng màu là 2.390ha. Vụ mùa với tổng diện tích gieo trồng là 13.860ha. Hiện tại lúa phát triển tốt và đã bắt đầu thu hoạch trà mùa sớm. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai được tập trung thực hiện; giải tỏa các vi phạm đê điều ở 13 xã ven đê với 410 trường hợp. Huyện đã hoàn chỉnh dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; tập trung chỉ đạo công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Đến nay, đã lập 55.858 hồ sơ, đạt 80,1%, UBND huyện quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 19.485 hồ sơ. Toàn huyện có 6.208 cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CN-TTCN, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 6.367 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng đạt 1.508 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng trên địa bàn ước 865 tỷ 388 triệu đồng, đạt 109% dự toán cả năm. Một số khoản thu đạt hiệu quả cao so với dự toán như: Thu cấp quyền sử dụng đất; lệ phí trước bạ… Hoạt động tín dụng đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn được tích cực triển khai. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được chú trọng; toàn huyện có 88/120 trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được tăng cường, an ninh nông thôn được giám sát chặt chẽ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tổ chức thực hiện đúng quy định...

Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông 2018. Tập trung hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, giải tỏa vi phạm đê điều, phát động chiến dịch ra quân làm thủy lợi nội đồng vụ đông xuân 2018-2019. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất CN-TTCN, thương mại - dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch, đặc biệt là các dự án xây dựng khu đô thị trung tâm Thị trấn Lâm; đường liên xã Yên Khánh - Yên Phong; khu dân cư tập trung xã Yên Thọ… Chú trọng đôn đốc công tác thu ngân sách trên địa bàn. Quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm tốt an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... Về công tác xây dựng NTM, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM. Trong đó, đối với 2 tiêu chí chưa đạt cần tập trung cao độ. Tiêu chí môi trường cần thực hiện Đề án Vệ sinh môi trường; củng cố hệ thống xử lý nước thải tại 3 CCN; hoàn thiện việc lắp đặt các lò đốt rác tập trung; rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ký cam kết đảm bảo thực hiện đúng quy định về môi trường. Tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực mà Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2018. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của huyện trong quá trình xây dựng NTM cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường làng nghề, cải cách hành chính, ứng dụng CNTT chưa đạt; giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người còn tồn tại… Trong xây dựng NTM còn tồn tại những vấn đề về an ninh trật tự và tài nguyên môi trường. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện cần thực hiện nghiêm túc một số công việc sau: Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy hành chính, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết và chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chủ động thực hiện và quản lý tốt các quy hoạch, nhất là các quy hoạch mới được lập và mới điều chỉnh bổ sung. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, huyện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tránh khiếu kiện. Xây dựng các công trình trọng điểm kiên quyết không khởi công khi chưa có nguồn vốn. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc thực hiện kỷ cương thực thi công vụ. Lĩnh vực tài chính tiếp tục hoàn thành vượt mức thu để tạo nguồn chi cho huyện. Đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chỉ tiêu về BHYT và hộ nghèo để đảm bảo các tiêu chí NTM và an sinh xã hội. Đảm bảo các vấn đề giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đối với nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện cần rà soát lại toàn bộ các tiêu chí của cấp xã, cấp huyện để chỉ đạo sát sao; kiểm điểm tiến độ tại tất cả các cuộc họp của Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chuyên môn, các tổ chức hội, đoàn thể từ huyện đến xã, thôn xóm. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Các sở, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với huyện Ý Yên giải quyết từng nhiệm vụ, từng công việc cụ thể./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

(Nguồn: http://baonamdinh.com.vn/ )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Sôi nổi Đêm hội trăng rằm
Tăng cường biện pháp quản lý thông tin trên mạng xã hội
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu
Triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế về làm việc tại tỉnh ta
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm việc tại tỉnh ta
Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm làm việc tại tỉnh ta
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp
Vững vàng bước vào năm học mới
Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh vững mạnh qua diễn tập khu vực phòng thủ
Công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định
Dâng hương, đặt vòng hoa viếng các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9
Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018
Bộ Công an thanh tra việc thực hiện dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản tại Công an tỉnh Nam Định
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị thi đua
Thông tri về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015)
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động và bổ nhiệm cán bộ
Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2015
Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng
Trang trọng tổ chức Lễ rước kiệu Ngọc Lộ
Thành phố Nam Định thành đô thị loại I
Công an Nam Ðịnh hết lòng vì dân
Phong trào xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An