Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Trong tỉnh Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Đảng bộ Thành phố Nam Định nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Đảng bộ Thành phố Nam Định có hơn 14 nghìn đảng viên, sinh hoạt ở 94 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 40 Đảng bộ và 54 chi bộ trực thuộc. Trong thời kỳ mở cửa, hội nhập, trước sự bùng nổ thông tin, Đảng bộ Thành phố Nam Định đặc biệt coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, trọng tâm đổi mới là cải tiến phương pháp quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao trình độ lý luận chính trị; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Đảng viên Bùi Quốc Huy, xóm Mỹ Tiến I, xã Nam Phong trồng hoa trên diện tích 3.600m2, mỗi năm cho thu nhập 450 triệu đồng.
Đảng viên Bùi Quốc Huy, xóm Mỹ Tiến I, xã Nam Phong trồng hoa trên diện tích 3.600m2, mỗi năm cho thu nhập 450 triệu đồng.

Để nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng bộ thành phố đã tập trung chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp. Hiện nay, toàn thành phố có 3 báo cáo viên cấp tỉnh, 30 báo cáo viên. Hằng năm, Thành ủy chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đồng bộ việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt với xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Theo đó, 100% Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI cho cán bộ, đảng viên, đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện ở từng địa phương, đơn vị. Năm 2014, Thành ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tổ chức hàng trăm buổi quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 97%. Cùng với việc đổi mới phương thức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy Nam Định tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ, năm 2014, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã tổ chức hội nghị hướng dẫn chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho đại diện cấp uỷ; trưởng, phó bộ phận giúp việc của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng thời với việc triển khai học tập chuyên đề, các cấp uỷ Đảng kịp thời bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Đến nay, 100% các tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Thành phố Nam Định đã xây dựng được các chuẩn mực đạo đức gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, lấy kết quả “làm theo Bác” làm tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật công vụ của cán bộ, đảng viên. Tiêu biểu như Đảng bộ phường Trần Đăng Ninh - Đảng bộ có trên 500 đảng viên sinh hoạt ở 20 chi bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được cấp ủy địa phương chú trọng, trong đó đã gắn việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra ở cơ sở. Do đó, thời gian qua, các cấp ủy cơ sở đã giải quyết thành công nhiều vấn đề nảy sinh phức tạp tại khu dân cư như: Nâng cấp cơ sở hạ tầng, giải quyết tệ nạn ma tuý, vệ sinh môi trường, tranh chấp đất đai... Đã thu hồi thành công gần 600m2 đất bị lấn chiếm khu vực hồ ga Lương Thế Vinh; giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu dân cư, xoá ga rác đã tồn đọng nhiều năm ở khu vực ngã 3 đường Nguyễn Hiền - Trần Đăng Ninh; từng bước thực hiện có hiệu quả việc xây dựng “tuyến phố văn minh đô thị”, “tuyến phố không có rác thải”. Từ năm 2011 đến nay, phường đã cơ bản triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma tuý; trong đó bắt và đề nghị truy tố 45 vụ với 47 đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy, bắt 210 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đảng bộ phường đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Thành ủy Nam Định đã chỉ đạo việc đưa nội dung lịch sử Đảng bộ tỉnh vào giảng dạy trong chương trình bồi dưỡng đảng viên mới, đưa nội dung lịch sử Đảng bộ thành phố vào chương trình bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng; định hướng cho BCH Thành Đoàn nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, đã góp phần giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, củng cố nhân sinh quan cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Thành ủy cũng chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố nâng cao chất lượng chương trình nội dung đào tạo, bồi dưỡng. Năm 2014, Thành ủy Nam Định đã mở được 31 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.015 cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành GD và ĐT, các trường THPT (khối công lập và dân lập), Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Qua đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2014, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường được nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật về tình hình thời sự thế giới, trong nước; nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn hiện nay.

Từ việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần đưa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, của tỉnh và của thành phố đã được nhân dân hào hứng, phấn khởi đón nhận và tự giác thực hiện đạt kết quả. Năm 2014, cả 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ GRDP tăng 14,6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp do thành phố quản lý tăng 24,6% so với năm 2013. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

(Nguồn: http://baonamdinh.com.vn/ )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2015
Thành phố Nam Định ra quân thực hiện đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2015
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2015
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1-2015
Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
UBND tỉnh khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các sở, ban, ngành và các huyện, Thành phố Nam Định
Nghị quyết về việc phê chuẩn Quy định về giá các loại đất giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu nhân Lễ Giáng sinh
LLVT Thành phố Nam Định, điểm sáng phong trào thi đua quyết thắng
Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Một số hình ảnh các VĐV đoàn Nam Định giành thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014
Phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hồng Hà
Khởi tranh môn Võ cổ truyền
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị thi đua
Thông tri về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015)
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động và bổ nhiệm cán bộ
Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2015
Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng
Trang trọng tổ chức Lễ rước kiệu Ngọc Lộ
Thành phố Nam Định thành đô thị loại I
Công an Nam Ðịnh hết lòng vì dân
Phong trào xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An