Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Trong tỉnh Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Đa dạng các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật" năm 2018
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” (9-11) với nhiều mô hình hoạt động, tạo hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” (9-11) với nhiều mô hình hoạt động, tạo hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS Thành phố Nam Định tìm hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước trên báo, tạp chí của Đảng.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS Thành phố Nam Định tìm hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước trên báo, tạp chí của Đảng.

Với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 đã được UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể về cách thức tổ chức thực hiện. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Trong đó tập trung thực hiện các nội dung pháp luật về hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Cụ thể như: Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án; cải cách tư pháp; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động hướng đến việc giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật… Sở Tư pháp với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tập trung tuyên truyền Luật và các văn bản pháp luật mới ban hành như: Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng...; tổ chức 15 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho các tổ hòa giải và hòa giải viên tại cơ sở. Tổ chức tập huấn chuyên đề về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ Tư pháp - hộ tịch; đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Đẩy mạnh việc quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, thẩm định hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy định về nếp sống văn hóa... Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Sở Tư pháp đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh, hội nghị đối thoại cho doanh nghiệp với chủ đề: Chế định pháp lý cho doanh nghiệp theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017; các quy định pháp luật liên quan về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và thực thi Luật Hợp tác xã và chính sách hỗ trợ, phát triển hợp tác xã. Phối hợp với Sở KH và ĐT công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Biên soạn, cập nhật các tài liệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật năm 2018, chủ yếu là các tài liệu tuyên truyền pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với các lĩnh vực quản lý Nhà nước… Nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như: Công an tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân tại các hội nghị, các cuộc họp giao ban cơ quan, cuộc họp ở cơ sở; tổ chức in ấn, cấp phát tờ rơi, áp phích, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết chấp hành quy định về công tác đảm bảo an ninh trật tự, thông qua hệ thống mạng nội bộ, thông qua Trang tin điện tử của đơn vị; tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa các tin, bài phản ánh hoạt động về nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh… đến cán bộ và nhân dân. Các huyện, thành phố cũng lồng ghép nội dung PBGDPL vào các hoạt động giao lưu văn nghệ, tiểu phẩm vui về pháp luật thuộc các lĩnh vực đang được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm như: khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, hôn nhân gia đình, mại dâm, ma túy, bảo vệ môi trường,... góp phần tuyên truyền, phổ biến cho các tầng lớp nhân dân nhận thức, hiểu biết hơn về pháp luật, từ đó hình thành ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã kiểm tra 5.217 văn bản, trong đó có 19 văn bản quy phạm pháp luật, rà soát bãi bỏ 54 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần. Tổ chức 1.158 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 125.854 lượt người; đăng tải 7.745 tin, bài PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã; in ấn, phát hành 97.942 sách, tài liệu PBGDPL; thực hiện 453 vụ việc trợ giúp pháp lý... Thông qua việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 đã góp phần, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

(Nguồn: http://baonamdinh.com.vn/ )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thành ủy Nam Định tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11
Công bố Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021
Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước của tỉnh
Đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương về làm việc tại tỉnh ta
Tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý, phát triển các cụm công nghiệp
Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Quân sự tỉnh
Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV
Thành phố Nam Định đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
Tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm đất đai (kỳ 1)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Ý Yên
Sôi nổi Đêm hội trăng rằm
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị thi đua
Thông tri về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015)
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động và bổ nhiệm cán bộ
Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2015
Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng
Trang trọng tổ chức Lễ rước kiệu Ngọc Lộ
Thành phố Nam Định thành đô thị loại I
Công an Nam Ðịnh hết lòng vì dân
Phong trào xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An