Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Trong ngành Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy trong tình hình mới

Trước tình hình trên, với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt của Bộ Công an trong công tác phòng chống TPVMT, lực lượng Cảnh sát điều tra TPVMT đã tham mưu, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống TPVMT. Trong đó, công tác tuyên tuyền vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh PCMT được xác định là một trong những biện pháp quan trọng để giải quyết TPVMT trong tình hình mới. Tuy đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, nhưng công tác tuyên truyền chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của cuộc đấu tranh PCMT.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh PCMT nói chung và trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nói riêng, trong thời gian tới đề nghị các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt một số nội dung, yêu cầu sau:

Trước hết, phải đổi mới công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong tuyên truyền phòng, chống tội phạm nói chung và tuyên truyền PCMT nói riêng. 

Lực lượng Cảnh sát điều tra TPVMT chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia PCMT, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, bám sát các nội dung của Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Làm tốt chức năng tham mưu cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc định hướng chung và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ thể khác tham gia vào hoạt động phòng, chống TPVMT có hiệu quả, phát huy vai trò là người điều phối các hoạt động PCMT ở địa phương dưới các hình thức: Xây dựng, dự thảo các chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma túy ở địa phương.

Lực lượng Công an tuyên truyền, vận động công nhân phòng, chống tệ nạn ma túy
 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.      Ảnh: Đăng Khoa

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng cho phù hợp với sự phát triển xã hội hiện tại để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, nhân dân. Để nhân dân chủ động tham gia, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát điều tra TPVMT thì phải đổi mới và đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục PCMT bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp, trong đó cần áp dụng linh hoạt với từng địa bàn, đối tượng, thời điểm và phải được lồng ghép với các phong trào quần chúng, các cuộc vận động khác như cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cần quan tâm đến công tác tổ chức, huấn luyện và chỉ đạo lực lượng làm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng PCMT. Cần coi trọng vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng; đội ngũ học sinh, sinh viên, thanh niên xung kích. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở cơ sở, có chính sách đãi ngộ thoả đáng với thành phần này. Cần nghiên cứu, biên soạn những tài liệu tuyên truyền có nội dung ngắn gọn để quần chúng dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời chỉ đạo việc đưa nội dung PCMT vào qui chế sinh hoạt ở cơ quan, hương ước làng, thôn, bản... Chỉ đạo thành lập các tổ tuyên truyền lưu động tại Công an các huyện vùng cao, miền núi để tổ chức tuyên truyền PCMT ở cơ sở; lồng ghép tuyên truyền với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Bộ, ngành, các đoàn thể xã hội về tầm quan trọng của công tác PCMT. Tuyên truyền giáo dục sâu rộng về tác hại của ma túy, những vấn đề cơ bản nhất về pháp luật PCMT để nhân dân hiểu biết và phòng, chống kịp thời, có hiệu quả. Tuyên truyền chính sách hình sự của Nhà nước đối với TPVMT. Chú ý biểu dương khích lệ, nhân rộng những nhân tố tích cực, điển hình trong phòng ngừa, đấu tranh, trong phong trào xây dựng và phát triển mô hình cơ quan, trường học, xã, bản, họ tộc... không có ma tuý.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền PCMT với tuyên truyền các chương trình kinh tế - xã hội khác. Tận dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, các loại hình văn hóa nghệ thuật, vừa trực tiếp vừa gián tiếp để chuyển tải đến được các đối tượng cần tuyên truyền, giáo dục PCMT. Tăng cường tuyên truyền giáo dục trực tiếp thông qua các đội tuyên truyền xung kích của thanh niên, thiếu niên (tại xã, phường, từng cụm dân cư); cán bộ công chức; qua các áp phích, pano, biểu ngữ.... sao cho mọi nơi, mọi chỗ, mọi đối tượng có thể tiếp cận được những vấn đề rất cơ bản về PCMT.

Bốn là, đổi mới cơ chế và nâng cao hơn nữa hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong ngành Công an và giữa lực lượng Công an với các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong tuyên truyền, vận động nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia PCMT. Công an các tỉnh, huyện, thành, thị chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng ở cơ sở, tập trung vào các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tổ liên gia PCMT, tổ tuần tra nhân dân và đặc biệt là các tổ chức hỗ trợ, tư vấn tạo việc làm, quản lý sau cai cho người nghiện tại cộng đồng.

Năm là, kết hợp các đợt cao điểm truy quét TPVMT với tổ chức cai nghiện ma túy; thực hiện công tác truyên truyền, vận động gắn với công tác đấu tranh triệt xóa các trọng điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tổ chức sơ, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là các địa bàn được chọn chỉ đạo điểm về mở đợt vận động tập trung xóa địa bàn phức tạp về ma túy. Xây dựng những đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; những tấm gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống TPVMT. Qua đó, khơi dậy lòng tự trọng trong mỗi người, để họ vươn lên trong cuộc sống, vượt qua lỗi lầm và tránh xa cám dỗ liên quan đến ma túy.

Thiếu tướng, TS. Nguyễn Anh Tuấn
Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy

(Nguồn: http://tapchicanhsat.vn/ )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết
Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp và quản lý Chứng minh nhân dân mới (12 số) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nam Định: Tổ chức giải chạy việt dã ”Vì an ninh Tổ quốc” và ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng.
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015
Công an tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2014, phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2015.
Đẩy mạnh phong trào ”Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển”
Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII-2014
Khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014
Giả chữ ký Thủ tướng Chính phủ, lừa đảo gần 100 tỷ đồng
Bế giảng lớp Huấn luyện Điều lệnh, quân sự, võ thuật cho cán bộ ngành ngoài được tuyển dụng vào công tác tại Công an tỉnh Nam Định.
Phường Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm về phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố trong phong trào “Ba an toàn” về ANTT
Phường Vị Hoàng sơ kết 3 năm chỉ thị 09- CT/TW của Ban bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới
Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh tiếp xúc cử chi tại Công an tỉnh Nam ĐỊnh
Sắt son tình nghĩa Việt-Lào
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Cảnh sát Đường thủy - 50 năm xây dựng và trưởng thành
Nam Định: Tổ chức giải chạy việt dã "Vì an ninh Tổ quốc" và ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng.
Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp và quản lý Chứng minh nhân dân mới (12 số) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế
Công an Thành phố Nam Định: Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán
Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ, chiến sỹ tha hóa, biến chất
TẾT MUỘN CỦA CÁN BỘ CHIẾN SỸ TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH
Nữ giáo viên lừa đảo tiền tỉ từ chiêu xin việc làm
Những người giữ bình yên cuộc sống
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An