Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Trong ngành Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ, chiến sỹ tha hóa, biến chất

“Lãnh đạo và thủ trưởng các đơn vị phải thường xuyên tổ chức, thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm và vi phạm kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ. Trường hợp đã sai phạm rồi thì phải tập trung xử lý rất nghiêm minh, nhanh chóng, dứt điểm các trường hợp vi phạm để răn đe và phòng ngừa giáo dục chung” - Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - CAND.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CAND trong công tác xây dựng lực lượng. Qua 6 tháng triển khai thực hiện cuộc vận động, đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND về vấn đề này.

Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng Cục XDLL CAND


Chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động

PV: Thưa đồng chí Tổng cục trưởng, Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, chiến sỹ đã triển khai được 6 tháng. Thiếu tướng có thể cho biết kết quả ban đầu của Cuộc vận động?

Thiếu tướng Trần Bá Thiều: Thực hiện một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, quy trình công tác, tác phong, thái độ với nhân dân của cán bộ, chiến sỹ trong Công an nhân dân" mà Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2011 của Đảng ủy Công an Trung ương đề ra, ngày 1/3/2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 30 tổ chức Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" trong toàn lực lượng.

Qua 6 tháng thực hiện, có thể khẳng định rằng Cuộc vận động đã thu được những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Bộ Công an đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Cuộc vận động trong toàn lực lượng CAND. Công an các đơn vị, địa phương đã nghiêm túc, kịp thời triển khai thực hiện Cuộc vận động theo đúng kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Bộ Công an và phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị, địa phương, với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

Có thể thấy, Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng lực lượng CAND, cũng như trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đại đa số cán bộ, chiến sỹ có sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong việc chấp hành điều lệnh, quy trình, quy chế công tác. Quan hệ giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm trong công việc được nâng lên, thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sỹ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân được chấn chỉnh, công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ cán bộ mắc sai phạm phải xử lý kỷ luật trong 6 tháng đầu năm là 0,26% quân số, giảm 0,03% so với cùng kỳ năm 2010.

Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Lực lượng Công an đã chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp, giữ vững ổn định chính trị tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm, nhất là đã nhanh chóng giải quyết và ổn định tình hình phức tạp về an ninh tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Tha hóa đạo đức dẫn đến vi phạm

PV: Bên cạnh sự dấn thân của toàn lực lượng CAND như đồng chí Tổng cục trưởng đã nói thì dư luận cũng không khỏi bức xúc trước hiện tượng tiêu cực của một bộ phận cán bộ, chiến sỹ. Thiếu tướng nhận định thế nào về hiện tượng này?

Thiếu tướng Trần Bá Thiều: Phải khẳng định rằng, Cuộc vận động đã tạo được một sự chuyển biến tích cực và rõ rệt trong cả nhận thức lẫn hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân. Đã xuất hiện các tấm gương rất tiêu biểu chiến đấu hy sinh vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân được nhân dân rất ca ngợi.

Tuy nhiên, rất đáng tiếc là trong khi cả lực lượng, cả bộ máy dấn thân vào Cuộc vận động như thế, thì vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, chiến sỹ vi phạm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hiện tượng Cảnh sát giao thông vi phạm như vừa qua là không thể chấp nhận được.

Nguyên nhân của hiện tượng này, không phải là do Cuộc vận động tiến hành hình thức, không đến được với những đồng chí đó, mà đây là sự tha hóa về đạo đức, lối sống, tha hóa về phẩm chất của người chiến sỹ Công an nhân dân, dẫn đến vi phạm. Phải khẳng định rằng đó là nguyên nhân chính và lỗi chủ yếu thuộc về số cá nhân này.

Một nguyên nhân nữa cũng phải kể đến là công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát kèm cặp của lãnh đạo trực tiếp ở các đơn vị đó là không sâu sát, không đến nơi đến chốn. Đơn vị nào để xảy ra hiện tượng cán bộ vi phạm thì trách nhiệm trực tiếp sẽ thuộc về lãnh đạo đơn vị đó.

PV: Đã xác định rõ nguyên nhân dẫn đến những vi phạm, xin đồng chí Tổng cục trưởng cho biết giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động và chấn chỉnh những hiện tượng tiêu cực phát sinh?

Thiếu tướng Trần Bá Thiều: Về biện pháp chung, Bộ Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, tổ chức sinh hoạt chính trị, liên hệ kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong cán bộ, chiến sỹ về việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, quan hệ giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh của các đơn vị, địa phương, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong, thực hiện quy trình, quy chế công tác.

Quan điểm của tôi là phải làm cho Cuộc vận động thấm nhuần sâu sắc đến từng tổ chức, từng người, làm cho tự thân mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thấy rằng thực hiện Cuộc vận động này là một yêu cầu tất yếu để rèn luyện và hoàn thiện nhân cách của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Đồng thời, gắn việc thực hiện Cuộc vận động này với việc CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để lực lượng Công an nhân thật sự là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng và Nhà nước, là con em yêu quý của nhân dân.

Về phía cán bộ, chiến sỹ CAND, tôi đề nghị tự bản thân mỗi người hằng ngày phải xem xét thái độ, trách nhiệm công việc của mình làm, cái gì tốt cái gì không tốt, kiểm điểm từng ngày từng tuần một, để những yêu cầu đặt ra luôn luôn được nhắc nhở, luôn luôn được ghi nhớ trong tâm trí, ý thức của mình để rèn luyện cho tốt.

Sinh viên Học viện ANND nỗ lực rèn luyện nâng cao chất lượng học tập và chấp hành nghiêm điều lệnh. Ảnh: Duy Hiển.

Tôi cũng đề nghị, các hoạt động của lực lượng Công an, nhất là những hoạt động công khai như giao thông, trật tự, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến dân… là phải được giám sát, kiểm tra, theo dõi và góp ý sát sao của nhân dân, để nhân dân phản ánh đúng gương người tốt việc tốt và phê bình đúng con người tiêu cực.

Về phía lãnh đạo và thủ trưởng các đơn vị, thì phải đích thân chỉ đạo, quản lý cán bộ, chiến sỹ, quản lý chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị, từng con người, đảm bảo yêu cầu là chấp hành đúng quy trình quy chế công tác, không được làm sai, lợi dụng cái đó để sách nhiễu, tiêu cực với nhân dân. Gắn với đó là phải thường xuyên tổ chức, thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm và vi phạm kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ. Trường hợp đã sai phạm rồi thì phải tập trung xử lý rất nghiêm minh, nhanh chóng, dứt điểm các trường hợp vi phạm để răn đe và phòng ngừa giáo dục chung.

Mong nhân dân ủng hộ và đồng thuận

PV: Nếu có thông điệp gửi tới những người dân quan tâm tới công việc của lực lượng CAND thì đồng chí sẽ gửi gắm điều gì, thưa đồng chí Tổng cục trưởng?

Thiếu tướng Trần Bá Thiều: Tôi xin khẳng định rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, CAND cũng luôn là lực lượng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Những hiện tượng tiêu cực mà dư luận bức xúc chỉ là biểu hiện của một nhóm nhỏ và dứt khoát số này phải bị loại ra khỏi bộ máy.

Có một điều mà chúng tôi cũng mong muốn nhân dân chia sẻ là hiện nay công việc và áp lực đối với lực lượng CAND rất lớn, hàng ngày cán bộ, chiến sỹ phải va chạm với những mặt trái của xã hội, hàng ngày phải xử lý vi phạm của một bộ phận nhân dân nên cũng rất mong nhân dân thông cảm, chia sẻ và ủng hộ để lực lượng Công an để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Còn về phía lực lượng Công an thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện thật đúng quy chế quy trình và khi xử lý các vụ việc đảm bảo công khai minh bạch, tạo được sự đồng thuận của xã hội và của nhân dân.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng cục trưởng!

Trong 6 tháng đầu năm 2011, đã có hàng chục nghìn lượt tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sỹ CAND được khen thưởng, trong đó có trên 3 nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an trở lên về thành tích trong công tác, chiến đấu và bảo vệ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Đặc biệt, gương 6 đồng chí dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ: Thượng úy Đỗ Mạnh Linh, Phòng PC 65, Công an Hòa Bình; Trung tá Đỗ Quang Khánh, Phó trưởng Công an huyện và chiến sỹ Thái Ngô Nhật, Công an huyện Tủa Chùa, Điện Biên; Trung úy Nguyễn Thanh Tưởng, Cảnh sát khu vực Công an phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Thượng sỹ Lương Khánh Việt, cán bộ CSGT Công an TP Hồ Chí Minh… và hàng chục đồng chí bị thương trong đấu tranh trấn áp tội phạm đã để lại sự cảm phục của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.


(Nguồn: Vu Mai 1 )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn thành phố Nam Định
Xây dựng lực lượng Công an Nam Định sống trong lòng dân
Cảnh sát Đường thủy - 50 năm xây dựng và trưởng thành
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Cảnh sát Đường thủy - 50 năm xây dựng và trưởng thành
Nam Định: Tổ chức giải chạy việt dã "Vì an ninh Tổ quốc" và ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng.
Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp và quản lý Chứng minh nhân dân mới (12 số) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế
Công an Thành phố Nam Định: Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán
TẾT MUỘN CỦA CÁN BỘ CHIẾN SỸ TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH
Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ, chiến sỹ tha hóa, biến chất
Nữ giáo viên lừa đảo tiền tỉ từ chiêu xin việc làm
Những người giữ bình yên cuộc sống
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An