Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Người tốt - việc tốt Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2011, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh phát động sâu rộng đã góp phần quan trọng trong tất cả các lĩnh vực công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các mô hình phong trào quần chúng được tổ chức xây dựng, duy trì như “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; “Ba an toàn” về an ninh trật tự đã phát huy hiệu quả thiết thực trong bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, vùng giáo góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” và 1 năm triển khai mô hình “Ba an toàn” về ANTT, Bộ Công an đánh giá cao kết quả đạt được ở tỉnh ta và chỉ đạo nhân rộng ra toàn quốc. Bên cạnh đó công tác phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nghị quyết, thông tư liên tịch, kế hoạch liên ngành về ANTT cũng được đẩy mạnh góp phần quan trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình về “Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên 2011-2015", chương trình “Xây dựng thôn, xóm không có tội phạm, không có ma tuý, không có TNXH”… Đã tham mưu cho tỉnh tổ chức hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận và người có uy tín tiêu biểu” trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Coi trọng củng cố nâng cao chất lượng lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ: 100% công an xã đã được huấn luyện kiến thức về nghiệp vụ, pháp luật; nâng cao vai trò bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm, giáo viên chủ nhiệm trong các nhà trường, các đoàn thể nhân dân và tổ chức quần chúng trong giữ gìn ANTT ở cơ sở. Kết quả đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ toàn tỉnh có 3.159/3.689 (bằng 85,6%) thôn, xóm, tổ dân phố đạt “Ba an toàn” về ANTT; không có thôn, xóm, tổ dân phố xếp loại yếu về ANTT; 84,5% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Ba an toàn”; 203/229 (bằng 88,6%) xã, phường, thị trấn đạt loại khá, không có xã, phường, thị trấn yếu kém; khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện có 162/187 (bằng 86,1%,) cơ quan, đơn vị đạt loại khá, không có cơ quan đơn vị yếu kém.

Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đại hội Đảng các cấp, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015; cũng là năm trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị xã hội lớn, nổi bật là hoạt động kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I. Phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng triển khai sâu rộng tạo ra những đổi thay, chuyển biến mạnh mẽ ở địa bàn nông thôn, vừa tạo ra những thuận lợi nhưng cũng dự báo nảy sinh những vấn đề mới trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó khủng hoảng và lạm phát kinh tế toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động chống phá của kẻ địch quyết liệt hơn với thủ đoạn tinh vi hơn; trong khi đó công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và một số vấn đề bảo đảm an sinh xã hội còn nhiều khó khăn, phức tạp. Ban Bí thư Trung ương đã ra Chỉ thị số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Nghị quyết số 14 ngày 13-12-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hướng về cơ sở, góp phần giải quyết những phức tạp ngay tại cơ sở. Quan tâm xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân, có kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm cao… Trên tinh thần đó, cần tập trung lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng để nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, coi đây là biện pháp quan trọng góp phần giữ vững an ninh, trật tự trong giai đoạn mới. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các mô hình phong trào ở cơ sở, cộng đồng tham gia công tác ANTT theo hướng nhân rộng “Ba an toàn” về an ninh trật tự, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, nghiên cứu thành lập các “Tổ tuần tra nhân dân”, trước hết ở các địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ ANTT năm 2012 tới cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các địa phương, đơn vị, toàn thể cán bộ và nhân dân. Xây dựng triển khai kế hoạch về công tác dân vận của Công an tỉnh, tổ chức giao ước thi đua giữa các điển hình tiên tiến phong trào bảo vệ ANTQ trên toàn tỉnh năm 2011 với mục tiêu phấn đấu thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình đó trong năm 2012. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của đơn vị, cơ sở về ANTT. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động các tổ chức tôn giáo tham gia: tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, giao ước thi đua thực hiện phong trào “Ba an toàn” giữa các tôn giáo; và xây dựng “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn” ở địa bàn thôn (xóm) góp phần xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện mô hình “An toàn - Đoàn kết - Văn hóa” và gặp mặt những điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp “Ba an toàn” về ANTT, mô hình phong trào “An toàn trường học”... góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 theo Chương trình đã được Chính phủ phê duyệt. Nâng cao chất lượng phong trào “Ba an toàn” ở cơ sở với mục tiêu tổ dân phố, thôn, xóm, tổ, đội, phân xưởng sản xuất, lớp học, giáo xứ, giáo họ, chùa an toàn theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3422/2009/QĐ-BCA và Kế hoạch của UBND tỉnh về “Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy”. Vận động nhân dân thực hiện nghiêm pháp luật về TTATGT, hưởng ứng thập kỷ hành động bảo đảm ATGT toàn cầu và năm ATGT Quốc gia, chỉ đạo xây dựng mô hình điểm tại Thành phố Nam Định để nhân ra toàn tỉnh. Xây dựng lực lượng nòng cốt phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở nhằm thực hiện thắng lợi phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh Công an xã, thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện pháp luật, nghiệp vụ từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thành lập “Tổ tuần tra nhân dân” ở thôn, xóm, tổ dân phố là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2012, trước mắt là đợt thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng” trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an toàn tuyệt đối dịp tết cổ truyền Nhâm Thìn, lập thành tích cao nhất chào mừng 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Vũ Xuân Thiết (Công an tỉnh)
 

(Nguồn: Vu Mai 1 )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Báo CAND và Công ty Tân Việt Bắc trao quà Tết tại Nam Định
Hàng ngàn người đội gió rét tiễn biệt Trung sĩ CSND Đỗ Đăng Long
Hiệu quả từ mô hình phong trào “Ba an toàn” trong việc bảo vệ các di sản văn hóa ở Trực Ninh
CSCĐ trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi
Những người chiến thắng ma túy
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Chuyện về người chiến sỹ Công an nêu gương sáng giữa đời thường
Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Những người chiến thắng ma túy
Nhân rộng mô hình “Nhóm nòng cốt” trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư
CSCĐ trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi
Hiệu quả từ mô hình phong trào “Ba an toàn” trong việc bảo vệ các di sản văn hóa ở Trực Ninh
Những tấm gương điển hình vùng đất lúa Hải Hậu
Tuyên dương 185 điển hình xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông
Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh tọa đàm về văn hóa giao tiếp, ứng xử
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An