Thông báo tìm chủ sở hữu của 69 xe mô tô vi phạm hành chính
Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu 69 xe mô tô các loại đã hết thời hạn tạm giữ nhưng không rõ chủ sở hữu...
         Công an thành phố Nam Định thông báo tìm chủ sở hữu của 69 xe mô tô các loại đã hết thời hạn tạm giữ nhưng không rõ chủ sở hữu gồm:

TT

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI

MÀU SẮC

BKS

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

1

HONDA

DREAM

NÂU

18S6-3545

LLCLXL30701170347

LC150FMG*01170347*

2

HONDA

DREAM

NÂU

51Z8-6563

NC199-59780

NCE-1158897

3

MAJESTY

WAVE

XANH

18S8-4764

VTTPCG022TT*058450*

VTT1P50FMG*058450*

4

YAMAHA

MIO

XANH

30M3-5528

RLCM5WP104Y001494

5WP1-01494

5

HONDA

DREAM

NÂU

18K1-08627

RLHHA080X5Y711153

HA08E-0711274

6

HONDA

WAVE

XANH

90F5-9920

VTTBCH033VT001117

VTMNE152FMHA005615

7

LONCIN

DREAM

NÂU

29U4-5914

VTPCG003YVN002438

LC150FMG*01877938*

8

HONGDA

DREAM

NÂU

52M6-8972

FT100*Y00050164*

HD1P50FMG-3*Y0013330*

9

HONDA

DREAM

ĐỎ

27-780F

C100M-C07540

C100ME-C7540

10

HONDA

DREAM

NÂU

18Z9-9657

YX100*01781097*

LC150FMG*01781097*

11

DRAMA

WAVE

XANH

18B1-15725

VAVDCH0B4AV000441

VTTAVJL1P52FMH-B00441

12

HONDA

WAVE

XANH

90F2-1640

VPJDCH033PJ002443

VPJL1P50FMH*002443*

13

HONDA

DREAM

NÂU

18Z4-5250

LLCLXL306Y1080697

LC150FMG*00202397*

14

HONDA

WAVE

ĐỎ

18F5-4525

RNDCHFN51*301377*

VDGZS152FMH-R*30001377*

15

HONDA

DREAM

NÂU

18Z9-4661

LJCXCGLA016007120

JC150FMG-2*PF12006313*

16

HONDA

DREAM

NÂU

18P6-5261

RRKDCG0TT7XL01000

VTT05JL1P50FMG001000

17

SUFAT

WAVE

XANH

18S7-8760

VPJDCG013PJ023782

VPJL1P50FMG*023782*

18

PLATCO

WAVE

ĐỎ

14K6-0765

RMNWCHKMN6H002517

VKLFM152FMH-V702517

19

HONDA

WAVE

ĐỎ

18P4-2470

RMEWCH9ME7A008064

VME152FMH-B008064

20

SUZUKI

SKYDRIVE

ĐEN

18R1-2152

RLSCF4LC090104511

F402-104511

21

HONDA

DREAM

NÂU

18S1-8808

HXDXCGL08Y0719473

1P50FMG-3*10719473*

22

HONDA

DREAM

NÂU

90H4-3755

RLHHA0804AY131777

HA08E-1431779

23

HONDA

DREAM

NÂU

18X1-6010

RNUDCGKMN7A050257

VLF1P50FMG-3*70050257*

24

YAMAHA

SIRIUS

ĐỎ ĐEN

18P3-1992

RLCS5C640BY556357

5C64-556361

25

LIFAN

WAVE

ĐỎ

18Z1-6930

RRKWCHXUM5X032371

VTTJL152FMH*032371*

26

YAMAHA

MIO

ĐỎ

18S8-4905

RLCM5WP204Y008348

5WP2-08348

27

HONDA

WAVE

ĐỎ ĐEN

18B-15921

RLHJC5224CY769663

JC52E-5294600

28

HONDA

DREAM

NÂU

Không có

C100M-0396145

C100ME-0396145

29

YAMAHA

NOUVO

ĐEN VÀNG

93N1-1062

RLCN22S208Y027292

22S2-027292

30

SUZUKI

SMASH

XANH

98L3-7590

RLSBE49L040135676

E432-VN135676

31

YAMAHA

JUPITER

ĐEN TRẮNG

29X6-1818

RLCJ5B9607Y004086

5B96-004086

32

YAMAHA

JUPITER

ĐỎ

29S3-8419

5SD1-23089

5SD1-23089

33

HONDA

WAVE

XANH

89K4-8816

RNDWCH3ND81M05041

VDGZS152FMH-TA*005041*

34

HONDA

FUTURE

ĐỎ ĐEN

30F5-8525

RLHJC35076Y031729

JC35E-0121806

35

YAMAHA

JUPITER

ĐỎ TRẮNG

29T5-1595

RLCJ5VT204Y060254

5VT2-60254

36

VEMVIPI

WAVE

ĐEN

35M1-6574

RRKWCH2UM8XC34264

VTT36JL1P52FMH034264

37

HONDA

WAVE

ĐỎ ĐEN

92H6-2121

RLHHC12159Y112698

HC12E-1313589

38

HONDA

WAVE

VÀNG ĐEN BẠC

30M3-3113

RLHHC1205AY089001

HC12E-2589072

39

HONDA

WAVE

ĐỎ

37N3-4276

RRKWCH0UM7XS11412

VTT08JL1P52FMH-011412

40

YAMAHA

JUPITER

BẠC

18S9-3789

5SD1-40555

5SD1-40555

41

WARM

WAVE

ĐỎ

18P3-7600

RMNWCH3MMM51304686

VDP1P52FMH304686

42

HONDA

DREAM

NÂU

35F8-6017

VLKPCH022LK*062028*

VLKZS1P50FMH*00062028*

43

HONGDA

DREAM

NÂU

KO

*LF3XCG501*YA044622*

HD1P50FMG-3*Y0002907*

44

HONDA

DREAM

NÂU

60F1-00729

VTTPCG022TT*024673*

VTT1P50FMG*024673*

45

CITI

WAVE

ĐEN

KO

RMNWCHEMN7H005052

VHLFM152FMH-V235052

46

SUZUKI

SMASH

XANH

KO

RLSBE49L040151079

E432-VN151079

47

HONDA

DREAM

NÂU

KO

DR100*02016436*

LC150FMG*02016436*

48

HONDA

WAVE

ĐỎ

KO

RRHWCH4RH6A008157

VTH152FMH-4008157

49

ZAPPY

WAVE

ĐỎ

89K7-4101

RRKWCH1UM8XH06140

VTT24JL1P52FMH006140

50

SYM

ATTILA

ĐEN

KO

RLGKA12DD8D003069

VMVT3BD-030069

51

HONDA

DREAM

NÂU

KO

*L36XCGLA3Z0000800*

LC150FMG*0000800*

52

HONDA

DREAM

NÂU

KO

LJLXLGL4016010291

JC150FMG-2*PF12011668*

53

HONDA

DREAM

NÂU

KO

VHMDCB044UM001179

VHMCT50-020179

54

HONDA

WAVE

XANH

18Z5-8592

LLCLXCG20X*00015162*

LC152FMH*00067070*

55

HONDA

WAVE

XANH

KO

RMNWCHZMN6H001045

VAVLC152FMH-601045

56

HONDA

WAVE

ĐEN

30M9-1866

RLHHC1202AY125260

HC12E-2625341

57

WAVINA

DREAM

NÂU

18P8-4418

VAVDCG0F4AV001272

VHLFM150FMG001272

58

YAMAHA

SIRIUS

TRẮNG XANH

18E1-4965

RLCS5C6408Y073309

5C640-073309

59

LIFAN

DREAM

NÂU

18F2-7487

VLFDCG0140L002304

VLF1P50FMG-3*40002304*

60

HONDA

WAVE

TRẮNG

18F1-1479

VEXDCG013EX005776

VLF1P50FMG-3*30007863*

61

YAMAHA

NOUVO

ĐỎ

30H2-2915

RLCN2B5205Y019489

2B52-19489

62

CPI

WAVE

XANH

KO

VSABCH022SA*003472*

153FMH*02200475*

63

DEAHAN

WAVE

XANH

Không có

VDMLCG014DM023105

VDMD1000031605

64

YAMAHA

NOUVO

ĐEN

29T8-9915

RNCN2B5205Y011269

2B52-11269

65

KICKSTARTER

SIRIUS

ĐỎ ĐEN

18B1-07187

RN8DCHPN88B462367

VZS152FMH*462367*

66

PUSAN

WAVE

TÍM

90H2-4942

RPAWCH4HY7A001141

VLF1P52FMH-3*60065620*

67

VIRGIN

WAVE

XANH

50T2-8923

RNDWCH0ND61H00879

VDGZS152FMH-VR*00000879*

68

WANHAI

WAVE

XANH

29R6-2574

VTTDCH0L4TT*002060*

VTTJL1P52FMH-G002060

69

JONQUIL

 

ĐỎ

18F7-4216

RRKWCH0UM5XG00678

VTT02JL1P52FMH000678

Vậy ai là chủ sở hữu những chiếc xe mô tô trên, mang đầy đủ giấy tờ đến đội Điều tra tổng hợp - Công an thành phố Nam Định (Số 9 Chế Lan Viên - P. Thống Nhất - TP. Nam Định, số điện thoại: 069.2741.329 ) để đ­ược h­ướng dẫn làm thủ tục nhận lại xe.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai nhận thì Công an thành phố Nam Định sẽ tiến hành làm thủ tục tịch thu xe sung công quỹ Nhà nư­ớc theo quy định./.

                                                                KT. TRƯỞNG CÔNG AN TP NAM ĐỊNH                                                                                     PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ

                                            (Đã ký) 

                                                                         Thượng tá Ngô Văn Bắc

(Nguồn: Công an thành phố Nam Định )