Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Hồ sơ Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Đặc điểm nhân thân của người phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2015

Trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi đi sâu phân tích một số đặc điểm về nhân thân của người phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong 10 năm (2006 - 2015). Giai đoạn này Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã đưa ra xét xử 4.066 vụ với 5.332 bị cáo phạm tội về ma túy. Cơ cấu của tình hình tội phạm xét theo đặc điểm nhân thân người phạm tội thể hiện trên nhiều phương diện, nói cách khác, được xét theo rất nhiều đặc điểm khác nhau của nhân thân người phạm tội. Cụ thể:

(1) Giới tính: Trong tổng số 5.332 bị cáo bị xét xử về các tội phạm về ma túy có 4.347 bị cáo là nam giới (chiếm tỷ lệ cao 81,53%) và 819 bị cáo là nữ giới (chiếm tỷ lệ 18,47%). Yếu tố này đặt ra vấn đề phải lý giải nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm gắn với giới tính của người phạm tội, là một trong những cơ sở để xây dựng các giải pháp phòng ngừa.

 

Lực lượng phòng, chống ma túy tỉnh Điện Biên hỏi cung đối tượng trong một chuyên án ma túy/Ảnh: T.T

(2) Độ tuổi: Xét theo độ tuổi, người phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên có độ tuổi phổ biến tập trung cao ở nhóm tuổi từ trên 30 tuổi với tỷ lệ 76,24%; nhóm tuổi từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi là 23,01% ở mức độ trung bình và nhóm tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (bị cáo là người chưa thành niên có 40 người) chiếm tỷ lệ 0,75% là thấp nhất. Nhóm người phạm tội độ tuổi trên 30 chiếm tỷ lệ cao nhất và duy trì khá đều từ năm 2006 đến năm 2015 (chiếm tỷ lệ trung bình giai đoạn là 76,24%, riêng năm 2014 cao đột biến chiếm tỷ lệ 95,56%. Phân tích số liệu thống kê cho thấy các biện pháp phòng ngừa các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên cần chú ý vào người có độ tuổi trên 30 tuổi.

Theo tham khảo một số tài liệu nghiên cứu báo cáo hàng năm của Cảnh sát Mỹ cho thấy, tỷ lệ tội phạm tại đất nước này thường tập trung vào độ tuổi trên, dưới 30; vấn đề được nhận định rằng “sự hối thúc giới tính" trong bản thân làm tăng nhu cầu khẳng định mình, tức là động cơ phạm tội. Bên cạnh đó hoàn cảnh phạm tội và sự “khích lệ” khác cũng đóng góp vai trò khá quan trọng. Kết quả nghiên cứu của nhà khoa học Satoshi Kanazawa tại Đại học Canterbury ở New Zealand trên cơ sở nghiên cứu tiểu sử của những nhà khoa học thuộc phái nam nổi bật nhất, ông phát hiện rằng họ đạt được những phát kiến quan trọng vào độ tuổi 30, đây cũng là thời điểm mà hành vi của những người phạm tội cũng đạt đỉnh cao.

(3) Nghề nghiệp và thành phần xã hội: Thành phần tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua bao gồm cả công chức nhà nước, mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ 0,26%, số đảng viên chiếm tỷ lệ 0,38%. Qua phân tích 531 bản án hình sự sơ thẩm (531 vụ với 615 bị cáo) cho thấy tập trung lớn nhất vào các bị cáo có nghề nghiệp làm ruộng (bao gồm cả làm nương) với tỷ lệ 81,85%, không nghề nghiệp chiếm 17,85%, viên chức nghỉ hưu 0,3%. Trong vòng 10 năm (2006 - 2015) Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã xét xử 14 công chức phạm tội về ma túy; ở mức độ tương đối thì số công chức của tỉnh Điện Biên phạm tội về ma túy chiếm tỷ lệ khoảng 3,5%. Rõ ràng, công tác phòng ngừa tội phạm về ma túy trong môi trường công sở trên địa bàn cũng cần phải quan tâm hơn nữa trong thời gian tới.

(4) Tái phạm, tái phạm nguy hiểm: Theo số liệu thống kê tội phạm của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015, số các bị cáo phạm tội về ma túy thuộc các trường hợp tái phạm chiếm tỷ lệ trung bình cả giai đoạn thấp 5,8%, cụ thể là có 309 bị cáo thuộc trường hợp tái phạm trong tổng số 5.332 bị cáo phạm tội về ma túy đã bị đưa ra xét xử. Không có trường hợp nào tái phạm nguy hiểm. Về vấn đề này, tác giả đã tìm hiểu và tham khảo ý kiến một số chuyên gia, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Công an tỉnh Điện Biên, đa số các ý kiến cho rằng vì nhiều nguyên nhân, nhưng câu trả lời thuyết phục nhất là do các bị cáo phạm tội về ma túy thường bị xử lý mức án với hình phạt rất cao, thời gian chấp hành án kéo dài, sau khi chấp hành án xong thường tái phạm trong trường hợp chưa được xóa án tích nên bị xử lý rất nghiêm khắc.

(5) Người nghiện ma túy: Yếu tố nghiện ma túy được xác định là một trong những nguyên nhân tiềm tàng phát sinh nhiều loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, đặc biệt là các tội phạm về ma túy. Trong khi tình hình lạm dụng ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn đang gia tăng đáng kể và diễn biến phức tạp; công tác phòng ngừa và việc tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy gặp rất nhiều khó khăn. Trong tổng số 5.332 bị cáo đã xét xử có 2.645 người nghiện ma túy, chiếm tỷ lệ 49,61%. So với tổng số người nghiện trên địa bàn tỉnh thì số bị cáo là người nghiện ma túy chiếm tỷ lệ thấp nhất vào năm 2015 (2,44%) và chiếm tỷ lệ cao nhất vào năm 2010 (5,16%). So sánh ở mức độ tương đối với tổng số người nghiện trên địa bàn toàn quốc thì số bị cáo là người nghiện ma túy chiếm tỷ lệ thấp nhất vào các năm 2007 và 2008 (0,10%) và chiếm tỷ lệ cao nhất vào năm 2010 (0,21%).

 Tính trung bình số người nghiện ma túy trên địa bàn toàn quốc năm 2015 chia cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì số bị cáo là người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên chiếm 7,39% trong tổng số người nghiện ma túy. Số liệu thống kê năm 2015 có 236 bị cáo nghiện ma túy, chiếm tỷ lệ 78,74% trong tổng số 414 bị cáo bị xét xử về các tội phạm quy định tại Điều 194 BLHS; chiếm tỷ lệ 2,44% trên tổng số 9669 người nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh năm 2015 (tổng số người nghiện ma túy trên toàn quốc năm 2015 là 201.180 người). Những số liệu này cho thấy mức độ chính xác, phù hợp thống kê tương đương ở các nguồn số liệu khác nhau so với số liệu thống kê về đặc điểm người nghiện ma túy. Trong số 9.669 người nghiện ma túy năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên thì có 1.690 người người nghiện có hồ sơ quản lý ở khu vực biên giới, gồm: 1.554 nam, 136 nữ; độ tuổi dưới 18 có 04 người; độ tuổi từ 18 đến 30 có 325 người; độ tuổi trên 30 có 1.362 người.

 (6) Dân tộc: Thời gian qua, tình hình tội phạm về ma túy là người dân tộc thiểu số diễn biến phức tạp. Trong tổng số 5.332 bị cáo phạm tội về ma túy có 3.701 bị cáo là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 69,41% (số bị cáo còn lại là dân tộc Kinh) và có xu hướng tăng dần (duy trì không ổn định trong cả giai đoạn, so sánh với năm 2006 (chiếm tỷ lệ 84,19%) thì có sự giảm sâu vào năm 2007 (chiếm tỷ lệ 28,03%), sau đó tăng ngay trở lại vào năm 2008 đồng thời bắt đầu duy trì ổn định và đến năm 2015 (chiếm tỷ lệ 83,57%) có sự chênh lệch không đáng kể so với năm 2006. Các bị cáo phạm tội về ma túy chủ yếu tập trung vào dân tộc H’Mông, Thái, Kinh, đây là 03 dân tộc có tỷ lệ người phạm tội về ma túy cao nhất giai đoạn 2006 - 2015.

(7) Quốc tịch: Số người phạm tội về ma túy là người nước ngoài có 18 người, chiếm tỷ lệ rất thấp 0,34% trong tổng số 5.332 bị cáo phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2006 - 2015. Số đối tượng nước ngoài hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh có xu hướng tăng, giảm không đồng đều trong các năm. Tình hình các tội phạm về ma túy do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên có dấu hiệu được kiềm chế ở phần hiện của tội phạm (tội phạm rõ). Tuy nhiên, nhận định chung của các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên trên cơ sở tài liệu nghiệp vụ theo dõi tình hình thực tế cho thấy người phạm tội là người nước ngoài đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Thủ đoạt hoạt động tinh vi hơn bằng nhiều hình thức khác nhau như: Lợi dụng việc thăm thân, qua lại trao đổi hàng hóa, buôn bán, tham quan du lịch... gây khó khăn cho công tác phòng ngừa và đấu tranh của các lực lượng chức năng.

Ở mức toàn xã hội, tội phạm phải được coi là một bộ phận, một yếu tố được đặt trong mối liên hệ mật thiết với các quá trình và các hiện tượng khác, trong đó có hiện tượng tích cực và tiêu cực. Thừa nhận sự liên hệ giữa tội phạm với các quá trình và hiện tượng xã hội khác là thừa nhận sự cần thiết phải xuất phát từ từng quá trình xã hội cụ thể mà đánh giá nguyên nhân và biến động của tội phạm - đó là phương pháp tiếp cận của xã hội học mà gần đây người ta mới bắt đầu quan tâm đến trong lĩnh vực nghiên cứu về tội phạm.

Nhân thân của các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên (2006 - 2015) như đã phân tích trên đây mới chỉ xét theo một số đặc điểm cơ bản của nhân thân người phạm tội, khi nghiên cứu về con người thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như đặc điểm về không gian, kinh tế - xã hội, truyền thống đạo đức, tập tục, thói quen, văn hóa... và các yêu tố chuyên biệt khác. Việc nghiên cứu nhân thân những người phạm tội trên cơ sở khái quát các nguyên nhân và tính chất của các hành vi phạm tội cụ thể, cho phép rút ra những nhân tố phạm tội chung và giải thích những thay đổi trong thực trạng, cơ cấu, động thái của tình hình tội phạm có liên quan với những thay đổi trong các đặc điểm của những người phạm tội. Qua việc nghiên cứu này sẽ rút ra được những nguyên nhân tiêu cực cơ bản, nhằm thiết lập các biện pháp tối ưu trong hoạt động phòng ngừa các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đỗ Thành Trường

(Nguồn: http://tapchicanhsat.vn/ )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thuê ô-tô rồi đem cầm cố: Giao dịch dân sự hay lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?
Lật tẩy chiêu lừa đảo “bán xe máy” qua mạng
Bắt đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại ngân hàng BIDV- TP Huế
Bắt đối tượng tán phát thông tin có nội dung phản động trên mạng Internet
”Chặt đứt” đường dây vận chuyển 20 kg ma túy ”đá”
Khởi tố 3 bị can trong vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết
Băn khoăn quy định phạm nhân nữ “cam kết không mang thai
Trùm giang hồ Tú 'khỉ' lĩnh án 30 năm
Giả danh cán bộ ngân hàng, SV sân khấu gây ra 7 vụ lừa đảo
Thuê khách sạn làm nơi để bán ma túy
Kẻ chủ mưu hành hung Phó giám đốc Sở GTVT lãnh 30 tháng tù
Bắt giữ nghi can sát hại mẹ ruột vì túng tiền đóng hụi
Trang Trần ân hận xin lỗi lực lượng chức năng và người hâm mộ
Bắt giữ kẻ cướp vé số của người già
Dựng màn kịch sát hại vợ vì mâu thuẫn cá nhân
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Gợi ý đáp án cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam
Chuyện về người chiến sỹ Công an nêu gương sáng giữa đời thường
Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị thi đua
Thông tri về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015)
Gia đình cơ trưởng xem cơ phó là ‘ngu xuẩn và sát nhân’
Cơ trưởng 4U9525: ‘Hãy mở cánh cửa chết tiệt này ra!’
Chính phủ Fiji thi thiết kế quốc kỳ ‘thoát Anh’
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động và bổ nhiệm cán bộ
Cảnh sát Đường thủy - 50 năm xây dựng và trưởng thành
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An