Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Cải cách hành chính > Thông báo kết quả
Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký phương tiện GTCGĐB ngày 15/11/2011
Ngày 15/11/2011


STT

Cá nhân, tổ chức

Địa chỉ

Ngày trả KQ

Ghi Chú

1.          

Bùi Thị Nhài

Tổ7 P-lộc Hạ.Nam Định

16/11/2011

 

2.          

Bùi Trung Đức

130I Bắc ô17,Hạ Long.NĐ

16/11/2011

 

3.          

Hoàng Ngọc Chương

Lương Xá,Lộc Hoà.NĐ

16/11/2011

 

4.          

Hoàng Thanh Thịnh

115B Đường Phù Nghĩa.NĐ

16/11/2011

 

5.          

Hà Hoài Nam

23/167 Đường19/5.NĐ

16/11/2011

 

6.          

Lê Thanh Hoà

18/26 Đặng Việt Châu.NĐ

16/11/2011

 

7.          

Lê Thị Thu Hương

4D Khu GĐ QN,Cửa Bắc.NĐ

16/11/2011

 

8.          

Lưu Thị Thoa

5/25 Hàn Thuyên.Nam Định

16/11/2011

 

9.          

Lưu Văn Lợi

Phù Long,Nam Phong.NĐ

16/11/2011

 

10.      

Lương Thế Phiệt

40 Gốc Mít,Vị Xuyên.NĐ

16/11/2011

 

11.      

Mai Văn Lương

14A Đường Thái Bình.NĐ

16/11/2011

 

12.      

Mai Văn Nghiêm

38/703 Trường Chinh.NĐ

16/11/2011

 

13.      

Nguyễn Văn Cậy

29 Đường Sắt,Ngô Quyền.NĐ

16/11/2011

 

14.      

Nguyễn Văn Hưng

Mỹ Thịnh,Mỹ Lộc.NĐ

16/11/2011

 

15.      

Nguyễn Đào Nam

Mỹ Thuận,Mỹ Lộc.NĐ

16/11/2011

 

16.      

Ninh Thị Thanh

4/66 Trần Quang Khải.NĐ

16/11/2011

 

17.      

Phan Mạnh Hùng

105 Nguyễn Bính.Nam Định

16/11/2011

 

18.      

Phạm Ngọc Trưởng

Phụ Long,Nam Phong.NĐ

16/11/2011

 

19.      

Phạm Thị Thu Huyền

Mỹ Tiến2,Nam Phong.NĐ

16/11/2011

 

20.      

Phạm Tiến Hùng

285 Lương Thế Vinh.NĐ

16/11/2011

 

21.      

Trần Công Hưng

Mỹ Hà,Mỹ Lộc.Nam Định

16/11/2011

 

22.      

Trần Kim Thoa

141 Hàng Thao.Nam Định

16/11/2011

 

23.      

Trần Mạnh Hùng

Phúc Trọng,Mỹ Xá.NĐ

16/11/2011

 

24.      

Trần Ngọc Quang

117 Đò Quan,Cửa Nam.NĐ

16/11/2011

 

 

CÁC KẾT QUẢ KHÁC:
Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký phương tiện GTCGĐB ngày 14/11/2011
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An