Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Cải cách hành chính > Thông báo kết quả
Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký phương tiện GTCGĐB ngày 14/11/2011
Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký phương tiện GTCGĐB ngày 14/11/2011


KẾT QUẢ TIẾP NHẬN,GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GTCGĐB

Ngày 14/11/2011

 

STT

Cá nhân, tổ chức

Địa chỉ

Ngày trả KQ

Ghi Chú

1.              

Bùi Đình Tạo

Mỹ Phúc,Mỹ Lộc.NĐ

15/11/2011

 

2.              

Bùi Đức Anh

TT Mỹ Lộc,Mỹ Lộc.NĐ

15/11/2011

 

3.              

Hoàng Viết Chiến

Mỹ Trọng, Mỹ Xá.NĐ

15/11/2011

 

4.              

Hoàng Văn Hùng

274 Minh Khai.Nam Định

15/11/2011

 

5.              

Lê Anh Tuấn

389 Hàn Thuyên.Nam Định

15/11/2011

 

6.              

Lê Thị Thu Hà

Mỹ Tiến,Mỹ Lộc.Nam Định

15/11/2011

 

7.              

Lục Minh Hiền

19/184 Đường19/5.NĐ

15/11/2011

 

8.              

Mai Văn Hiếu

46D1 Đường Giải Phóng.NĐ

15/11/2011

 

9.              

Mai Đình Nam

16/5 Trần Nhật Duật.NĐ

15/11/2011

 

10.          

Nguyễn Duy Hiếu

5/72 Trần Quang Khải.NĐ

15/11/2011

 

11.          

Nguyễn Quang Anh

9 Nguyễn Văn Tố.NĐ

15/11/2011

 

12.          

Nguyễn Quốc Ưng

G1P6 Văn Miếu.Nam Định

15/11/2011

 

13.          

Nguyễn Thanh Hải

5/27 Đường Kênh.N/Định

15/11/2011

 

14.          

Nguyễn Thị Bảy

Khu TĐC Phạm Ngũ Lão.NĐ

15/11/2011

 

15.          

Nguyễn Thị Hoài Thu

Mỹ Trọng,Mỹ Xá.NĐ

15/11/2011

 

16.          

Nguyễn Thị Kim Thanh

155Nguyễn Bính.Nam Định

15/11/2011

 

17.          

Nguyễn Thị Loan

4/13/2 Đò Quan.Nam Định

15/11/2011

 

18.          

Nguyễn thị Phương Lan

56/76 Trần Huy Liệu.NĐ

15/11/2011

 

19.          

Nguyễn Thị Thanh Hải

609 Đ-Trường Chinh.NĐ

15/11/2011

 

20.          

Nguyễn Tin Tưởng

61 Điện Biên.Nam Định

15/11/2011

 

21.          

Nguyễn Việt Cường

Mỹ Trung,Mỹ Lộc.NĐ

15/11/2011

 

22.          

Nguyễn Văn Bình

Mỹ Tân,Mỹ Lộc.NĐ

15/11/2011

 

23.          

Nguyễn Đức Tuấn

Phúc Trọng,Mỹ Xá.Nam Định

15/11/2011

 

24.          

Phan Ngọc Dương

TT Đông Lạnh, T/Q/Khải.NĐ

15/11/2011

 

25.          

Phạm Ngọc Thắng

146 Trường Chinh.NĐ

15/11/2011

 

26.          

Phạm Quốc Phương

G2P1 Văn Miếu.Nam Định

15/11/2011

 

 

Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An