Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > ANTT trong tỉnh Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)

Thực hiện Thông tri số 17- TT/TU, ngày 10/2/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 26/2/2015 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015); Kế hoạch số 23-KHPH/TWĐTN-BCA ngày 24/3/2015 của Bộ Công an và Trung ương Đoàn về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân tỉnh, xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân  trong tỉnh về truyền thống 70 năm Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

2. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Cuộc thi phải được tổ chức chặt chẽ, đúng tiến độ, thiết thực, tiết kiệm, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trong tỉnh tham gia.

II.  NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Nội dung thi viết

Trả lời 05 câu hỏi của Ban tổ chức (có câu hỏi gửi kèm thể lệ cuộc thi).

2. Nội dung thi video clip

- Ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người Công an nhân dân: chiến sỹ công an nhân dân không quản ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh; luôn xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; những thành tích, chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

- Phát hiện, tuyên dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có mô hình, thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như: hiệp sỹ đường phố, đội thanh niên tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đội xung kích an ninh, điểm sơ cứu, hoạt động cứu hộ.

3. Đối tượng dự thi

 Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và những người con quê hương Nam Định đang sinh sống, học tập công tác trên mọi miền đất nước. Khuyến khích thiếu niên, nhi đồng tham gia cuộc thi.

III. HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, NƠI NỘP BÀI DỰ THI

1. Hình thức, Phương pháp

- Hình thức:

Thi viết và thi sáng tác các đoạn phim ngắn (video clip) để trả lời các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi đặt ra (có quy định cụ thể trong Thể lệ). Bên ngoài ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Phương pháp:

+ Tổ chức cuộc thi ở 2 cấp: tỉnh; huyện, thành phố và tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh.

+ Ở mỗi cấp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì, phối hợp với công an, ngành giáo dục và đào tạo, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai cuộc thi.

+ Ở cấp tỉnh: Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo để triển khai cuộc thi; tiến hành thu bài, chấm đánh giá kết quả, trao giải cấp tỉnh, lựa chọn bài thi viết, video clip xuất sắc dự thi Trung ương.

+ Ở cấp huyện, thành phố: huyện, thành đoàn chủ trì phối hợp với Công an huyện, Công an thành phố Nam Định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo để triển khai cuộc thi; tiến hành thu bài, chấm đánh giá kết quả, trao giải, lựa chọn 20 bài thi viết, 05 video clip xuất sắc và gửi toàn bộ số lượng bài thi thu được về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

2. Thời gian và nơi nhận bài dự thi

* Thời gian

- Phát động cuộc thi: 20/4/2015.

- Hạn cuối thu bài cấp tỉnh: Ngày 10/6/2015.

- Cấp tỉnh tổng kết, trao giải và gửi về Trung ương: Trước ngày 5/8/2015.

- Tổng kết, trao giải cấp Trung ương: Tháng 8/2015

* Tổ chức nhận bài dự thi

* Cấp huyện. thành phố: Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; các xã, phường, thị trấn; các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, thành phố nộp bài dự thi về Công an huyện, thành phố.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cấp huyện tổ chức chấm, lựa chọn các bài dự thi xuất sắc tham gia thi cấp tỉnh. Khuyến khích tổ chức trao giải cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

* Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, lực lượng vũ trang cấp tỉnh (bao gồm công an, quân sự, biên phòng) nộp bài về Công an tỉnh. (địa chỉ: Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nam Định, số 117, Hoàng Hoa Thám, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, ĐT: 03503.891456).

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cấp tỉnh tổ chức chấm, lựa chọn các bài dự thi xuất sắc tham gia thi cấp Trung ương.

Đối với các bài thi viết gửi theo quy định trong kế hoạch; bài thi bằng đoạn phim ngắn (video clip) gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn: 154 Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, địa chỉ email: bantuyengiaotdnd@gmail.com.

IV. KHEN THƯỞNG

1. Cấp Trung ương

- Giải phong trào dành cho các tập thể tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả cuộc thi tại cấp cơ sở và bài dự thi cấp Trung ương có chất lượng: Gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo tiền thưởng.

- Giải dành cho các bài dự thi viết: Gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo tiền thưởng.

- Giải dành cho các bài dự thi video clip: Gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo tiền thưởng.

2. Cấp tỉnh

* Giải tập thể

 Giải dành cho các tập thể triển khai hiệu quả cuộc thi và bài dự thi có số lượng, chất lượng: Gồm Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và tiền thưởng.

* Giải cá nhân

- Giải dành cho các bài dự thi viết: Gồm Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và tiền thưởng.

- Giải dành cho các bài dự thi video clip: Gồm Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và tiền thưởng.

(Tiêu chuẩn khen thưởng được xác định trong Thể lệ cuộc thi)

V. BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI

1. Đồng chí Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Trưởng ban.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nam Định, Phó trưởng ban, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi.

3. Đồng chí Cao Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, Uỷ viên.

4. Đồng chí Lưu Mạnh Lực, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định, Uỷ viên.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định, Uỷ viên.

6.  Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định, Uỷ viên.

7.  Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định, Uỷ viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

1.1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Là đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh xây dựng kế hoạch liên ngành triển khai cuộc thi đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang.

- Giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn thường trực cuộc thi, tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc tích cực tham gia cuộc thi; phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền về cuộc thi .

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và phối hợp tổ chức chấm bài dự thi.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu với số lượng và chất lượng cao nhất.

- Thu nhận bài thi của các đơn vị có liên quan.

- Chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức phát động cuộc thi, thu bài thi tìm hiểu nộp về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đêm giao lưu văn nghệ “Thanh niên tiếp lửa truyền thống Công an Nam Định” và tổng kết, trao giải cuộc thi vào tháng 8/2015 nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

- Phối hợp chấm và lựa chọn các bài dự thi chất lượng cao nhất để trao giải cấp tỉnh và nộp về Trung ương theo quy định.

1.2. Công an tỉnh

- Phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch liên ngành và kế hoạch phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh.

- Giao cho Đoàn thanh niên Công an tỉnh thường trực, là đầu mối liên hệ với Ban Tổ chức Cuộc thi ở Trung ương; tổ chức tuyên truyền về cuộc thi trên các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND. Chỉ đạo các tổ chức đoàn tham gia tích cực vòng sơ khảo cuộc thi trong Công an tỉnh và lựa chọn 50 bài thi viết và 10 video clip xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo cấp Trung ương. Phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn, Phòng Hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi cấp tỉnh và thanh quyết toán toàn bộ kinh phí tổ chức và giải thưởng của cuộc thi theo quy định. Đảm bảo các công tác hậu cần liên quan phục vụ quá trình chấm bài dự thi. Chủ trì tiếp nhận bài thi của các đơn vị, địa phương; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, các đơn vị chức năng tổ chức chấm sơ khảo cuộc thi cấp tỉnh.

- Phân công lãnh đạo các đơn vị, cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, thư ký cuộc thi.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu với số lượng và chất lượng cao nhất.

- Thu nhận bài thi tìm hiểu của các đơn vị có liên quan.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức phát động cuộc thi, thu bài thi tìm hiểu nộp về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn bảo đảm kinh phí phục vụ cuộc thi; tham gia chấm, đánh giá kết quả, tổng kết và trao giải trong đêm giao lưu văn nghệ “Thanh niên tiếp lửa truyền thống Công an Nam Định”.

- Lựa chọn và nộp các bài dự thi chất lượng về Trung ương Đoàn, Bộ Công an theo quy định.

1.3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp xây dựng kế hoạch liên ngành thực hiện, cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi.

- Xây dựng văn bản chỉ đạo các nhà trường triển khai và vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia thi tìm hiểu.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi với số lượng, chất lượng cao nhất.

- Đôn đốc việc thu nộp bài thi tìm hiểu đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.

1.4. Hội Cựu chiến binh tỉnh

- Phối hợp xây dựng kế hoạch liên ngành thực hiện và cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu.

- Xây dựng văn bản chỉ đạo và vận động toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu quân nhân trong toàn tỉnh tham gia thi tìm hiểu.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi với số lượng, chất lượng cao nhất.

- Đôn đốc việc thu nộp bài thi tìm hiểu đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.

1.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Phối hợp xây dựng kế hoạch liên ngành, cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức cuộc thi.

- Xây dựng văn bản chỉ đạo và vận động toàn thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia thi tìm hiểu.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi với số lượng, chất lượng cao nhất.

- Đôn đốc việc thu nộp bài thi tìm hiểu đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.

1.6. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Phối hợp xây dựng kế hoạch liên ngành, cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức cuộc thi.

- Xây dựng văn bản chỉ đạo và vận động toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức trong toàn tỉnh tham gia thi tìm hiểu.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi với số lượng, chất lượng cao nhất.

- Đôn đốc việc thu nộp bài thi tìm hiểu đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.

1.7. Hội Nông dân tỉnh

- Phối hợp xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức cuộc thi, cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức.

- Xây dựng văn bản chỉ đạo và vận động toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong toàn tỉnh tham gia thi tìm hiểu.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi với số lượng, chất lượng cao nhất.

- Đôn đốc việc thu nộp bài thi tìm hiểu đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.

1.8. Đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: xây dựng kế hoạch, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc thi đạt kết quả cao nhất.

1.9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh, Bản tin thông báo nội bộ và hệ thống báo cáo viên tích cực tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi tới các tầng lớp nhân dân.

1.10. Đề nghị Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Nam Định: Phối hợp với Tỉnh đoàn, Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền các hoạt động và kết quả cuộc thi.

2. Cấp huyện, thành phố

- Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc:

+ Là đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các Ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành phố triển khai Cuộc thi tìm hiểu theo kế hoạch.

+ Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy, Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chỉ đạo thực hiện và đảm bảo kinh phí cho cuộc thi cấp huyện.

+ Ban hành các văn bản, đôn đốc, hướng dẫn giao chỉ tiêu cho các cơ sở. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động, động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang tham gia thi tìm hiểu.

+ Thu toàn bộ bài thi tìm hiểu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, các phòng, ban, ngành, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thành phố nộp về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Công an các huyện, thành phố:

+ Phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai cuộc thi.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong lực lượng vũ trang huyện, thành phố.

+ Thu toàn bộ bài thi tìm hiểu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các đoàn thể, chính trị - xã hội ở cấp huyện, thành phố nộp về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

+ Phối hợp với Đoàn cấp huyện, thành phố tổ chức chấm bài và lựa chọn 20 bài thi viết, 05 video clip xuất sắc và gửi toàn bộ số lượng bài thi thu được về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

 Nhận được kế hoạch, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, thường xuyên tuyên truyền kết quả Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và phản ánh về Ban tổ chức cuộc thi (qua Tỉnh đoàn, số 154 đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, email: tinhdoannamdinh@gmail.com hoặc Công an tỉnh: Banthanhniencand@gmail.com, số 117 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nam Định).

 

Nơi nhận:

-    Trung ương Đoàn, Bộ Công an (báo cáo);

-    Công an tỉnh, Sở GD&ĐT;

-    Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh;

-    Ban TG Tỉnh ủy, Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định;

-    Các huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, CA huyện, thành phố;

-    Các đoàn thể chính trị - xã hội các huyện, thành phố;

-    Lưu ĐTN CAT, Tuyên giáo./.

 

(Nguồn: Đoàn thanh niên Công an tỉnh )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Công an Thành phố Nam Định nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy
Đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ hội Khai ấn Đền Trần
Giữ gìn một mùa xuân bình yên
Tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông tại đường ngang, đường dân sinh
Tài liệu tuyên truyền chủ đề vi phạm quy định nồng độ cồn
Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kiến nghị của người dân thôn Đông Trung Thắng, xã Nam Hồng (Nam Trực)
Công an TP Nam Định điều tra khám phá vụ Cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em
Công an huyện Vụ Bản: 2 CBCS bị thương khi bắt giữ đối tượng vận chuyển Pháo nổ trái phép, thu giữ gần 40kg Pháo
Công an huyện Mỹ Lộc bắt giữ đối tượng vận chuyển Pháo nổ trái phép.
Công an huyện Ý Yên bắt giữ đối tượng vận chuyển 30kg Pháo nổ trái phép
Vững vàng trên trận tuyến giữ gìn an ninh trật tự
Góp phần đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy
Công an tỉnh tăng cường các biện pháp giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Tăng cường xử lý vi phạm về tài nguyên, môi trường biển
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Gợi ý đáp án cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam
Chuyện về người chiến sỹ Công an nêu gương sáng giữa đời thường
Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị thi đua
Thông tri về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015)
Gia đình cơ trưởng xem cơ phó là ‘ngu xuẩn và sát nhân’
Cơ trưởng 4U9525: ‘Hãy mở cánh cửa chết tiệt này ra!’
Chính phủ Fiji thi thiết kế quốc kỳ ‘thoát Anh’
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động và bổ nhiệm cán bộ
Cảnh sát Đường thủy - 50 năm xây dựng và trưởng thành
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An